Coaching
Solsken
Vägval
Stress

Vad är coaching?


Coaching är en professionell samtalsmetodik. Syftet med samtalen är att hitta och tydliggöra vad klient vill uppnå och sedan fokusera på målen vi sätter upp. Genom samtalen skapar vi resultat och förverkligar visioner,  såväl yrkesmässigt som privat. Coaching är att samtala för förändring. 


Min roll som coach är att hjälpa dig att optimera dina resurser. Detta gör jag genom att lyssna, ställa frågor, vägleda, stötta och ge stärkande feedback. Jag hjälper dig även med att sortera bort “bruset” det som oftast handlar om vad som händer utanför oss, som kan uppta stort fokus och energi och leda oss på fel väg eller gör att vi inte kan se vår väg. Istället lära sig att titta inåt för att komma i kontakt med den egna viljan, kraften och  förmågan att skapa de förändringar du önskar göra. 


Jag är varken mentor, rådgivare eller terapeut. Jag ger dig inte svaren men hjälper dig hitta dina egna svar. Coaching är mycket kraftfullt och effektivt sätt för att uppnå mål och förändring.


Vad säger klienter?


Mina klienter upplever ofta just att samtalen skapar större klarhet och gör att dom snabbare kommer framåt i de förändringar som önskar uppnås. Alternativ som tidigare inte har funnits eller verkat omöjliga blir plötsligt tydliga och möjliga. Att inte ha fått en färdig lösning levererad utan själv behövt ta fram den skapar en långvarig och verklig effekt.


Olika typer av coaching?


Det finns idag många olika typer av coaching, men i grund och botten är coaching coaching, oavsett vilket ord vi sätter framför. Livscoach, hälsocoach, management coach är säkert något du känner igen.


Jag är diplomerad professionel samtalscoach, utbildad enligt ICF ackrediterad utbildning. Även utbildat Advanced coach fördjupad inom Ledarskapscoaching. 

Arbetar både med privatpersoner och företag inom olika områden. 

Val
Bekymmersfritt

Varför coaching?


Exempel på varför du söker coaching kan vara:

 • Du ska söka nytt jobb eller förändra din arbetssituation.
 • Är ute efter en förändring i din relation.
 • Vill ändra ett destruktivt beteende.
 • Uppnå ett hälso- och/eller träningsmål.
 • Vill minska stressen i vardagen eller på arbetet.
 • Utveckla och förbättra hur en arbetsgrupp fungerar tillsammans.
 • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag.
 • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner.
 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
 • Utveckla dig inom din yrkesroll.
 • Utveckla dig som ledare.
 • Hjälpa en grupp eller enskild individ/medarbetare att ta sig genom förändringar.


Du behöver inte ha ”problem” eller befinna dig i ett negativt tillstånd för att kunna dra nytta av coaching.


På arbetsplatser finns det oändliga vinster med coaching som i sin tur ger mer välmående, fokuserade och kreativa medarbetare. Coachingen kan vara styrd till arbetsrelaterade områden men jag rekommenderar oftast att låta fokuspersonen välja samtalsämne då det skapar allra bästa resultat beroende på sammanhang och syfte.


Jag erbjuder även gruppcoaching. Mycket kraftfully och kan använda si mpnga sammanhang vid förändirng eller störningar i en grupp. Konsultera mig gärna om hur jag kan hjälpa just er!

Hur går det till?


Mina paket är ett tillfälle eller fem. Vid endast ett samtal blir det mer ett inledande uppstartsmöte och desto tydligare mål klient har desto längre kan vi komma på ett samtal beroende på bakomliggande orsaker och möjligheter till lösning. Jag rekommendera paket om fem tillfälle då det ger mer tid och tillfälle till att starta upp och väcka hela processen ordentligt och verkligen arbeta sig framåt och genom mot mål och även följa upp utefter utveckling sker.


Vi börjar med ett första, kostnadsfritt, samtal då vi tittar närmare  på din situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas. Vid samarbete med företag åker jag ut till er arbetsplats och tillsammans med beställare utformar vi kommande samarbete.


Privatpersoner coachas via Skype, telefon eller på bestämd mötesplats såsom ett café eller annat lämpligt ställe. Möjligheten för att göra en så kallad Walk and talk finns också både för företag och privatperson. Naturen och rörelsen kan hjälpa till att öka kreativiteten och hitta nya lösningar och bra alternativ för många som annars har en stillasittande vardag.


Efter uppstartsmötet ägnas samtalen åt att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem samt följa upp din utveckling. Samtalen är 45-60 min långa och mellan våra samtal är alltid välkommen att kontakta mig via telefon eller e-post vid behov. 


Gruppcoaching


Vid coaching av grupp utformas coachingen efter det önskemål och syfte som är satt av uppdragsgivaren. Mycket effektivt och kraftfullt för grupper som behöver någon form av förändring.

Fördelar för företag med coaching


 • Ökad individuell utveckling och prestation.
 • Ökad produktivitet.
 • Ökar medarbetarnas motivation.
 • Förändringar går snabbare och smidigare.
 • Visar företagets engagemang gentemot medarbetare.
 • Behåller medarbetare på företaget längre, minskad personalomsättning.
 • Reducerat kostnader för externa utbildningar.
 • Bidrar till att utbildningar blir mer givande om de följs upp av coaching.
 • Utvecklar och tar fram framtida chefer inom företaget.
 • Skapar en kultur av lärande och utveckling.
 • Hjälper medarbetare att uppnå en bättre livs- och arbetsbalans.
 • Opartisk coach för ledare att använda som bollplank i vardagen.

Hälsa och coaching


Jag rekommendera varmt coaching även när du söker hjälp inom träning coh hälsa. Indiviuella träningupplägg, program och rådgivning ingår i coachingen om du så önskar. 


Resultat


Jag ser störst resultat hos "träningsklienter" där klienten arbetar med mental utveckling. Att få ett personligt skrivet program är det lätta, att verkligen göra det och motivera sig till förändring i långa loppet är ofta det svåra. Jag arbetar holistikt med hälsa för att du som klient ska skapa nya vanor och rutiner som håller och skapar förändring som genomsyrar hela ditt liv. Här måste vi väga in hela ditt liv, arbete, fritid, social samvaro, familj, kost, rörelse med mera. Allt hänger samman. Det vill säga jag jobbar inte med några knepiga dieter eller färdiga upplägg. Mitt mål är att du som min klient ska uppnå balans, energi ovh ökad livskvalitet som håller hela livet.

Adress

Flädie kyrkväg 21

237 91 Bjärred

Boka tid

bokadirekt.se

© 2019. All Rights Reserved